zhp szubin

Harcerskie kondolencje
Zawiadamiamy o śmierci
Druhny
Hm Mirosławy Ledworowskiej
z domu Kamińskiej
Instruktorki byłego Hufca ZHP Szubin
Wyrazy współczucia rodzinie zmarłej
składają instruktorzy
Harcerskiego Kręgu Seniora w Szubinie


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan