zhp szubin

LUTOWE SPOTKANIE ZHP W SZUBINIE
W poniedziałek 5 lutego 2018r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP, na którym świętowano dwa wydarzenia - 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Drzazgów oraz 70-te urodziny dh Jana Mierzwińskiego. Z tej okazji były życzenia ,gratulacje i dwa pyszne torty. Oprócz życzeń i słodkiego świętowania nie zabrakło również bieżących tematów dot. m.in. zmian nazw ulic i ich znaczenia, czy też tematu dot. harcmistrza Jana Polewczyńskiego, który znalazł się w gronie Honorowych Obywateli Gminy Kcynia. Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na 5 marca.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan