zhp szubin

Lutowe spotkanie harcerzy seniorów
Dnia 11.02.2019 roku odbyło się spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP działającego przy Muzeum Ziemi Szubińskiej, na którym rozmawiano m.in. o sprawach bieżących i uroczystościach związanych ze 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Odczytany został m.in. rozkaz Komendantki Hufca jak i zaproszenie na obchody Dnia Myśli Braterskiej. Rozmawiano na temat książki pt: Komunistyczne Represje wobec Harcerzy na Lubelszczyźnie. Podczas spotkania harcerze seniorzy obejrzeli materiał filmowy , który można było wcześniej zobaczyć na uroczystości 100. rocznicy urodzin patrona muzeum Zenona Erdmanna. Kolejne spotkanie przewidziano na 4 marca 2019 r.

  Lutowe spotkanie harcerzy seniorów

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan