zhp szubin

Harcerskie pożegnanie
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła na wieczną wartę Druhna Harcmistrz Kwiryna Krygier, wieloletnia Instruktorka ZHP w byłym Hufcu Szubin. Cieszyła się wielkim autorytetem i szacunkiem wśród braci harcerskiej. Cechowało ją wielkie oddanie sprawom harcerskim.
Czuwaj!
Żegnaj, Druhno Kwiryno!
W cichym śnie, spocznij już. Bóg jest tuż.
Instruktorzy z Harcerskiego Kręgu Seniora w Szubinie


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan