zhp szubin

W świątecznym nastroju
W grudniu harcerze z Harcerskiego Kręgu Seniora spotkali się na comiesięcznej zbiórce, ale przy okazji było to też spotkanie świąteczne. Na zbiórce pojawił się też druh z Kcyni Antoni Semrau, który podzielił się swoimi wspomnieniami. Przełamali się opłatkiem, dyskutowali też o przyszłorocznych wydarzeniach, planach, podzielili się informacją dotyczącą działań w najbliższym czasie podejmowanych przez Komendę Hufca i zaproszeniu na wigilię w Piechcinie. Wspominali też harcmistrza Józefa Leszczyńskiego, a w szczególności jego totemy, pracę na obozach harcerskich, w Komendzie Hufca. Następna zbiórka zaplanowana jest na 20 stycznia 2020 r.

 W świątecznym nastroju W świątecznym nastroju W świątecznym nastroju W świątecznym nastroju W świątecznym nastroju

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan