zhp szubin

Harcerskie kondolencje
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci dh Marka Marchwińskiego.
Długoletniego instruktora ZHP, byłego Hufca Szubin.
Bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Marku! Dziękujemy za Twoją instruktorską służbę!
Czuwaj!
Instruktorzy Seniorzy ZHP z Szubina
i Muzeum Ziemi Szubińskiej


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan