zhp szubin

Harcerskie kondolencje
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci druha Adama Kieruja, byłego instruktora ZHP Hufca Szubin.
Żegnaj Adamie - Czuwaj!
Wyrazy wyrazy rodzinie i najbliższym składają seniorzy instruktorzy ZHP w Szubinie


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan