zhp szubin

XLIII Zlot Grunwaldzki
Dzieci z Gromady Zuchowej „Ogniste Pióra” z Szubina uczestniczyły 8-13 lipca 2014 w XLIII Zlocie Grunwaldzkim. Obóz był podsumowaniem współzawodnictwa zuchów i harcerzy o tytuł oraz odznakę grunwaldzką.
Szubińska drużyna, po raz pierwszy przystępując do zdobywania tytułu, musiała przed Zlotem zrealizować obowiązkowe zadania: „Turniej Grunwaldzki”, „Grunwaldzki Zwiad”, „Jak na Zawiszy” oraz działanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego. Przygotowania podsumowano w Kronice przesłanej do organizatorów. Za tę część zuchy z Szubina otrzymały maksymalną liczbę punktów.
Dalsza rywalizacja Drużyn Grunwaldzkich realizowana była podczas Zlotu. Zuchy musiały przejść próby wyznaczone przez króla Padraka I. Podczas zadań zebrały wszystkie niezbędne informacje i udzieliły właściwych odpowiedzi szacownemu władcy. Najmłodsi z rodu każdej drużyny przyjęli z rąk hm Przemysława Padraka mianowanie, a tym samym przyjęcie grupy do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Nas reprezentował zuch Nikodem Lewandowski.
Czas na zlocie wypełniły zuchom liczne zadania i konkurencje. Każdy otrzymał glejt, na którym gromadził pieczątki potwierdzające udział w warsztatach lub punktach aktywności. Wszystkie dzieci jak i opiekunowie bardzo zaangażowali się w realizację zadań, czego wynikiem było otrzymanie naszywki zlotowej.
Zuchy w trakcie pobytu pełniły wartę przy bramie Gniazda Środkowa Polska, uczestniczyły w balu średniowiecznym, jak i gali Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, bawiły się na koncercie zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Kolejną atrakcją było Ogniobranie na Wzgórzu Jagiełły, połączone z przedstawieniem upamiętniającym Powstanie Warszawskie. Zuchy: Jakub Rusiewicz, Martyna Wojciechowska, Adam Witt oraz Michał Knychała brały udział w biegu na 600m pamięci dh. Basi.
Dzieci uczestniczyły także w grach i zabawach upamiętniających 100-lecie ruchu zuchowego w Polsce. W tym czasie między innymi wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie lotnicze przedstawiające liczbę 100 ułożoną z zuchenek i zuchów. Oczywiście, szubinianie odwiedzili też Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, miasteczko rycerskie, gdzie dopingowali turnieje rycerskie i zawody łucznicze.
Korzystając z wyjątkowej atmosfery panującej na zlocie przygotowano dla kilku zuchów niespodziankę. Julka Tomkowiak, Zuzia Lewandowska, Martyna Wilczyńska i Szymon Grabowski w kaplicy pobitewnej złożyli Obietnicę Zuchową, potwierdzającą zdobycie drugiej gwiazdki zuchowej, Julka Grabowska zdobyła również pierwszą gwiazdkę zuchową. Brawo!
W deszczową sobotę Gromada Zuchowa „Ogniste Pióra” uczestniczyła w defiladzie na Wzgórze Pomnikowe. Podczas uroczystego apelu na Polach Grunwaldzkich 12 lipca otrzymała tytuł i odznakę Drużyny Grunwaldzkiej.
Na apelu podsumowującym, w ostatnim dniu Zlotu, zuchy otrzymały pamiątkowe buttony oraz dyplomy udziału w biegu. Na wniosek drużynowej Zuzanna Lewandowska i Wojtek Piechowiak otrzymali medale za godne reprezentowanie Gromady podczas apelu na Wzgórzu Pomnikowym. Na apelu głównym Jakub Rusiewicz otrzymał złoty medal za zajęcie pierwszego miejsca w biegu zuchowym.
Zlot był dla nas wszystkim niezapomnianym przeżyciem. Dał nam wiele radości i satysfakcji.
Bardzo dziękuję opiekunom: dh. Kasi Grabowskiej, Alicji Bałce i Marcinowi Tomkowiakowi za wsparcie i wytrwałość oraz niezwykłemu Panu Piotrowi Jurkowi za bezinteresowną pomoc. Szczególne podziękowania składam Komendant Hufca PAŁUKI hm. Alicji Przybyłowicz, która pomaga nam w każdym zadaniu.


Wyjazd był częścią projektu „Rycerskie zuchy z Szubina” dofinansowanego przez Gminę Szubin.

Pwd. Joanna Lewandowska

 XLIII Zlot Grunwaldzki XLIII Zlot Grunwaldzki XLIII Zlot Grunwaldzki XLIII Zlot Grunwaldzki

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan