zhp szubin

70 rocznica Powstania Warszawskiego
Zatrzymaj się! Oddaj cześć! Z tym hasłem w dniu dzisiejszym zuchy wyszły na ulice naszego miasta. Między godziną 16.00 a 17.00 rozdawały ulotki przypominające o przypadającej 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Akcję poprzedziła zbiórka wprowadzająca zuchy w historię pamiętnych wydarzeń. Zapoznaliśmy się z działalnością Szarych Szeregów i Zawiszaków. Zuchy przedstawiły scenki przedstawiające młodych Zawiszaków w roli zwiadowców, strażaków czy listonoszy Harcerskiej Poczty Polowej. Każdy nadał sobie konspiracyjny pseudonim, który następnie musiał zaszyfrować. Dzieci wykonały również rysunki przedstawiające symbol Polski Walczącej.
Dziś zawyły syreny o godzinie „W”. Zatrzymaliśmy się… by uczcić pamięć Polski Walczącej.
Pwd. Joanna Lewandowska

 70 rocznica Powstania Warszawskiego 70 rocznica Powstania Warszawskiego 70 rocznica Powstania Warszawskiego

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan