zhp szubin

Harcerze w Puszczy Brodnickiej
Tego lata Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Szubina, która wchodzi w skład drużyn Hufca ZHP PAŁUKI im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Żninie, swoją część wakacji postanowiła spędzić na Zgrupowaniu Hufców w Gaju k. Łąkarza, w bazie zlokalizowanej w Puszczy Brodnickiej. Zaraz po przyjeździe członkowie drużyny zabrali się za ustawianie i wyposażenie namiotów. Ciekawa praca, gdyż większość naszych harcerzy po raz pierwszy rozkładała tak duże namioty. Kolejnym ważnym elementem na obozie było tworzenie własnej, niepowtarzalnej pionierki obozowej. Tematem przewodnim obozu była fabuła marynarska oparta na przygodach żeglarza Luffy’ego i poszukiwaniu skarbu One Pice’a.
Zadaniem pierwszym było zbudowanie swojego statku. Tu też druh pwd. Michał Mierzwiński podsunął pomysł, aby brama do naszego podobozu była w kształcie dwóch masztów. I tak się też stało. Do wieczora stanęły dwa maszty, na których powiewała nasza flaga miasta Szubin, a na drugim zawisła bandera „PŁONĄCCH MASZTÓW”, która została wciągnięta na maszt przy nowopowstałej obozowej piosence. Nie zabrakło również totemu, którym był Feniks, oraz ułożonego na ziemi loga drużyny.
Kolejne dni to napięty program gier i zadań do zrealizowania, które przynosiły wiele
przygód wrażeń oraz nowych umiejętności. Były to zwiady terenowe, gry poszukiwawcze w
lesie, gry na azymut, gry z technik harcerskich. Uczestniczyliśmy także w zajęciach programowych, które pozwalały nam poszerzać naszą wiedzę i zainteresowania, a także rozerwać się i pobawić. W wolnych chwilach korzystaliśmy z kąpieliska, gdzie nasi podopieczni, oprócz pysznej zabawy i chwili wytchnienia od upałów zdobywali sprawności pływackie. Co wieczór zasiadaliśmy do ogniska, aby połączone harcerskie serca wypełniły okoliczne lasy śpiewem, pląsami, zabawą. Były także ogniska, gdzie pochylaliśmy głowy w zadumie czcząc pamięć Bohaterów.
Udział w obozie pozwolił nam wszystkim zintegrować się ze sobą, dzięki współpracy wygraliśmy kilka biegów terenowych, szczególnie cenimy sobie bieg z technik harcerskich. Zdobyliśmy sprawności, które w większości można zdobyć tylko na obozie – sobieradka obozowego, technika obozowego, obserwator, wskazidrogę, harcusia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dh. HO Roksana Lewandowska, która zdobyła na obozie sprawność „TRZY PIÓRA”. W sposób wyjątkowy została wprowadzona na Apel i uhonorowana symbolem, a druh hm. Sebastian Rojek podkreślił, iż zasługuje na szczególne wyróżnienie, gdyż dawno już nikt nie sprostał tym zadaniom, a szczególnie, że jest to dziewczyna. Poza tym sześcioro członków z zastępu starszoharcerskiego podjęło wyzwanie „PIERWSZEGO PIÓRA” i udało się osiągnąć założony cel! Podczas obozu nasi druhowie: dh. Renata Lewandowska, dh. Kamila Jakubiak i dh Dawid Jakubiak uczestniczyli w Kursie „Metodyki harcerskiej i starszoharcerskiej”, który ukończyli z wynikiem pozytywnym.
Niesamowitych wrażeń dostarczyło nam ogni-obranie pt. „Ogień historii” przygotowane przez Kurs podharcmistrzowski, oraz gra terenowa o Powstaniu Warszawskim przygotowana przez Kurs metodyczny. Zaangażowanie i włożone serce kursantów pozwoliło nam się wczuć w rolę i przenieść się do sierpnia roku 1944, gdzie Warszawa wzywała harcerzy, aby wesprzeć Powstańców. Niemal wzorowo wykonaliśmy swoją powinność.
Uczestniczyliśmy również w szkoleniu medycznym przygotowanym przez druhów ratowników Tomka i Grzegorza z Harcerskiej Szkoły Ratowniczej w Toruniu, gdzie nauczyliśmy się korzystania z różnych technik ratownictwa, oraz utrwalaniu wiadomości już zdobytych. Dodatkową atrakcją było korzystanie z krótkofalówki i radia w celu wzywania pomocy. Jeszcze jednym miłym akcentem była gra przygotowana przez naszą drużynę pt. „Czarna historia”, gdzie dzięki pomocy Pani Ewy Szczepaniak, która przeprowadziła szkolenie na fantomach, oraz Zarządzaniu Kryzysowemu przy Starostwie Powiatowym w Nakle n/Not., które użyczyło nam defibrylator szkoleniowy mogliśmy przeprowadzić ciekawe zajęcia z użyciem tych przyrządów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Kontakt z innymi środowiskami pozwolił nam zaczerpnąć nowych pląsów i piosenek, które mamy zamiar wykorzystać do pracy na naszych zbiórkach. Oprócz zabaw i zdobywania wiedzy pełniliśmy również służby w kuchni i na wartowni. Praca naszych harcerzy została zauważona przez dh. Komendant obozu i otrzymaliśmy pochwałę za serce, jakie wkładają w wykonywanie swoich obowiązków.
Serdecznie chcemy podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych Renacie Michalak za dofinansowanie naszego wyjazdu oraz stworzeniu warunków do szkolenia i wypoczynku naszej młodzieży. Nasze podziękowania kierujemy również do Pana Marka Nowickiego Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie za nieodpłatne i bezpieczne przetransportowanie naszej drużyny na Zgrupowanie Hufców jak i bezpieczny powrót do domu. Nasze podziękowania kierujemy również do Członków Komendy Hufca ZHP PAŁUKI im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Żninie, na czele z dh. Komendant hm. Alicją Przybyłowicz, za okazaną pomoc i wsparcie podczas przygotowań i trwania naszego wypoczynku.
Ze swojej strony chciałbym podziękować moim opiekunom grupy za to, że wzorowo i sumiennie wypełniali swoje obowiązki, zawsze służyli pomocą i dobrym słowem, a gdy trzeba było – przytulili. Szczególnie za to, iż do domów wrócili wszyscy, cali i zdrowi, pełni wrażeń, z głowami pełnymi pomysłów, zadowoleni i uśmiechnięci.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
pwd. Tomasz Lewandowski


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan