zhp szubin

Praca nad monografią byłego hufca Szubin
W listopadzie spotkali się w Muzeum Ziemi Szubińskiej harcerze z kręgu instruktorskiego. Wysłuchali relacji druha Jana Głodka z XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, który odbył się 18 października. Druh Głodek przedstawił sylwetki osób, które będą sprawowały władzę w chorągwi ZHP, wśród których jest też hm. Małgorzata Janicka z Hufca Pałuki, harcerze pragną druhnie złożyć gratulacje. Gratulacje także chcą przekazać hm. Antoniemu Semrau za otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Na spotkaniu w muzeum rozmawiano też o trwających pracach nad monografią byłego hufca Szubin, rozdzielono zagadnienia do opracowania. Nie zabrakło śpiewów. Kolejne spotkanie harcerzy zaplanowana na 8 grudnia.

 Praca nad monografią byłego hufca Szubin Praca nad monografią byłego hufca Szubin Praca nad monografią byłego hufca Szubin Praca nad monografią byłego hufca Szubin Praca nad monografią byłego hufca Szubin Praca nad monografią byłego hufca Szubin

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan