zhp szubin

Harcerska przysięga
W przeddzień Dnia Niepodległości druhowie z Próbnej Drużyny Harcerskiej w Szubinie uczcili to wielkie wydarzenie po harcersku – w formie „Biegu po chustę”. Zmierzyli się z trasą ulicami Szubina, gdzie do zaliczenia było 6 punktów kontrolnych, na których z zadaniami czekali Instruktorzy Kręgu Instruktorskiego ZHP w Szubinie. Punkty rozstawione były w ważnych dla miasta miejscach, które po rozszyfrowaniu zagadki, druhowie musieli odnaleźć.
Ostatnim punktem biegu było Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, gdzie mieści się Izba Pamięci szubińskiego harcerstwa. Tam w wielkiej tajemnicy przed druhami czekali zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Hufca „PAŁUKI” hm. Alicja Przybyłowicz, Burmistrz Miasta Szubina Ignacy Pogodziński, Zastępca Burmistrza Mariusz Piotrkowski, pozostali Instruktorzy z Kręgu Instruktorskiego ZHP w Szubinie, Rodzice młodych harcerzy, przedstawiciele prasy lokalnej „Pałuki”. Ku zaskoczeniu przybyłych druhów w pięknej oprawie druhna Komendant zakończyła naszej drużynie okres próbny, tym samym dopuszczając młodych adeptów do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, które również przyjęła. Dh. hm. Benigna Olszewska uraczyła wszystkich obecnych piękną gawędą, która wywołała wzruszenie w oczach większości gości. Po wspaniałym ceremoniale złożenia Przyrzeczenia dh. Komendant wraz z druhną Benią wpinały Krzyże nowym harcerzom. Następnie Rodzice wręczali swoim pociechom chusty, które zdobyły podczas biegu, na znak przyzwolenia na przynależność swoich dzieci do struktur ZHP. Rodzice również nie kryli wzruszenia i słów uznania, że mogli uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu swoich pociech – w końcu Przyrzeczenie Harcerskie składa się tylko raz, a harcerzem zostaje się na całe życie!
Chciałbym serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Ignacemu Pogodzińskiemu i jego Zastępcy Panu Mariuszowi Piotrkowskiemu, że zechcieli znaleźć czas i, wytrwale oczekując na kończących bieg harcerzy, zaszczycili nas swoją obecnością w tak wielkim wydarzeniu w dziejach szubińskiego harcerstwa. Podziękowania również kieruję do dh. Komendant hm. Alicji Przybyłowicz, że pomimo trudnej sytuacji w Hufcu, znalazła czas, dotrzymała słowa i była z nami w tych uroczystych chwilach. Dziękuję także Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Pani Kamili Czechowskiej za udostępnienie i przygotowanie sali i poczęstunek. Dziękuję również Pani Hani i dh. Kasi, które napracowały się, aby stworzyć przepiękne chusty. Serdecznie dziękuję również Instruktorom z Kręgu Instruktorskiego ZHP za pomoc przy zabezpieczeniu punktów kontrolnych na biegu i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

CZUWAJ!

Z błękitnym niebem
dh Tomasz Lewandowski
drużynowy
Drużyny Harcerskiej w Szubinie

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTEJ PRZYSIĘGI ------- ZOBACZ TUTAJ


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan