zhp szubin

Styczniowe spotkanie seniorów ZHP
Pierwsze spotkanie w nowym roku harcerzy z Instruktorskiego Kręgu Seniora w Szubinie w Muzeum Ziemi Szubińskiej rozpoczęło się minutą ciszy, którą harcerze uczcili śp. ks. Jana Kątnego oraz śp. hm. Henryka Wojtasa, oraz dzieleniem się wspomnieniami o druhu Henryku. Podczas spotkania trwały prace przygotowawcze do opracowania monografii byłego Hufca ZHP Szubin. Uczestnicy zwiedzili także wystawę, którą tworzą związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 medale okolicznościowe, które udostępnił na czas wystawy w muzeum kolekcjoner Zbigniew Zwierzykowski. Gościem zbiórki był druh Jan Monarcha. Nie zabrakło jak zawsze także wspólnego śpiewu.

 Styczniowe spotkanie seniorów ZHP Styczniowe spotkanie seniorów ZHP Styczniowe spotkanie seniorów ZHP Styczniowe spotkanie seniorów ZHP Styczniowe spotkanie seniorów ZHP Styczniowe spotkanie seniorów ZHP

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan