zhp szubin

Marcowe spotkanie harcerzy
Na kolejnym spotkaniu instruktorów z Kręgu Seniora ZHP w Szubinie, kontynuowano prace nad opracowaniem kalendarium harcerstwa szubińskiego, ale też śpiewano, wspominano i rozmawiano o harcerstwie. Instruktorzy, którzy spotkali się w Muzeum Ziemi Szubińskiej 9 marca, wysłuchali relacji druha Mierzwińskiego, który opowiedział o zlocie w Łabiszynie z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W spotkaniu w Łabiszynie i w biegu terenowym na terenie miasta, które odbyły się 22 lutego, uczestniczyły drużyny harcerskie i zuchowe z Szubina, Barcina i Łabiszyna. Kolejne spotkanie harcerzy w Muzeum w Szubinie 13 kwietnia.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan