zhp szubin

Kolejne spotkanie z Kręgu Seniora ZHP w Szubinie
Kolejne spotkanie z Kręgu Seniora ZHP w Szubinie odbywające się w Muzeum Ziemi Szubińskiej upłynęło na opracowywaniu historii szubińskiego harcerstwa. Instruktorzy wymieniają się materiałami z domowych archiwów oraz opracowują materiały ze zbiorów muzeum. W takich momentach na spotkaniach zawsze pojawia się śpiew oraz wspomnienia. Do harcerskiego kręgu dotarło także zaproszenie na obchody 650-lecia miasta. Harcerze pragną również złożyć najlepsze życzenia ks. kanonikowi Tadeuszowi Lesińskiemu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich oraz Marlenie Posadzy, Irenie Hałas, Wandzie Osińskiej, Piotrowi Bembenkowi i Janowi Makowieckiemu, osobom, którym w tym roku wręczono medale im. ks. Jana Kleina. Kolejne spotkanie harcerzy z kręgu 13 lipca.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan