zhp szubin

Krąg Seniorów ZHP zawiadamia
Zawiadamiamy, że odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm Urszula Marcinowska zd. Macińska Długoletnia instruktorka byłego hufca ZHP w Szubinie Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu parafialnym w Szubinie Czuwaj Instruktorzy Harcer ... więcej

Czuwaj!
Czuwaj! Przesyłamy ogromną prośbę! W związku z nominacjami do plebiscytu NIEZWYCZAJNI ZHP bardzo prosimy o głosy: - NIEPRZETARTY SZLAK phm. Teresa Paradowska - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE phm. Nikodem Dolata Jak zagłosować? 1. Wchodzimy ... więcej

LUTOWE SPOTKANIE ZHP W SZUBINIE
W poniedziałek 5 lutego 2018r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP, na którym świętowano dwa wydarzenia - 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Drzazgów oraz 70-te urodziny dh Jana Mierzwiński ... więcej

Kondolencje od Kręgu Seniorów ZHP
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na Wieczną Wartę dh hm. Lucyny Andrysiak długoletniej komendantki Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia składaj ... więcej

Już teraz zapraszamy do głosowania
Już teraz zapraszamy do głosowania na naszych przedstawicieli którzy zostali nominowani do gali "Niezwyczajni Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 2017". Z Hufca ZHP Pałuki w kategorii DRUŻYNOWY została nominowana phm. Joanna Lewandowska oraz w katego ... więcej

Harcerska tablica na murach szubińskiego muzeum
21 listopada 2017 r. na ścianie Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 100-lecia harcerstwa w Szubinie. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia był Harcerski Krąg Seniora, który ... więcej

Harcerskie kondolencje
Zawiadamiamy o śmierci Druhny Hm Mirosławy Ledworowskiej z domu Kamińskiej Instruktorki byłego Hufca ZHP Szubin Wyrazy współczucia rodzinie zmarłej składają instruktorzy Harcerskiego Kręgu Seniora w Szubinie ... więcej

Październikowe spotkanie seniorów
9 października 2017 r. odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP, na którym rozmawiano m.in. o sprawach bieżących i planowanych uroczystościach. Głównym tematem były sprawy związane z pami ... więcej

Spotkanie seniorów ZHP
6 marca odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP, na którym rozmawiano m.in. o sprawach bieżących i uroczystościach z okazji Dnia Myśli Braterskiej i Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z troski o za ... więcej

Kondolencje od Kręgu Seniorów ZHP
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druhny hm Haliny Erdmann długoletniej instruktorki byłego Hufca ZHP w Szubinie Rodzinie zmarłej składamy wyrazy gł ... więcej

Seniorzy ZHP spotkali się w muzeum Wodnik w Szubinie
W piękne majowe popołudnie harcerscy seniorzy ZHP spotkali się w muzeum Wodnik w Szubinie. Przemiły właściciel obiektu Roman Berendt zaprosił brać harcerską oraz gości ze Stanów Zjednoczonych na spotkanie z jego pasją, jaką jest nurkowan ... więcej

Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej
24 lutego 2017 r., w murach szubińskiego Muzeum odbyło się spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej środowiska szubińskiego. Oprócz krótkiego zarysu idei Skautingu, urodzin Naczelnego Skauta Roberta Baden Powell’a, Obietnicy Zuchowej i Prz ... więcej

Powstańcze wyzwania
W dniach 13-14 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie został zorganizowany biwak dotyczący Powstania Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie rozpoczęło działania związane z realizacją zadania „Powstańcze wyzwania” dofi ... więcej

Gratulacje dla dh Stanisława Drzazgi
Krąg seniorów ZHP w Szubinie składa serdeczne gratulacje członkowi naszego kręgu dh Stanisławowi Drzazga, który otrzymał medal w podziękowaniu za osobisty wkład w rozwój i upowszechnianie sportu w strukturach Zrzeszenia Ludowe Zespoły Spo ... więcej

Zmarł Wit Pakuła
We wtorek 20 grudnia 2016 r. zmarł Wit Pakuła, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP, który działa przy Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wit Pakuła urodził się 6 kwietnia 1934 r. w Inowrocławiu w rodzinie Wita i Joanny. Ojciec miał firmę t ... więcej

Kondolencje
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego instruktora ZHP dh hm Wita Pakuły. Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Instruktorzy Harcerskiego Kręgu Seniorów w Szubinie. ... więcej

Zuchy na nietypowej zbiórce w Muzeum
21 grudnia zuchy z Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra i phm. Joanna Lewandowska spotkały się w Muzeum Ziemi Szubińskiej na popołudniowej zbiórce, by wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez muzeum. Zuchy przyozdabiały bombki ... więcej

Świąteczne spotkanie szubińskich harcerzy w Muzeum
16 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiego odbyła się harcerska wigilia, na którą przybyli przedstawiciele wszystkich druzy działających w Szubinie oraz rodzice. Spotkanie rozpoczęło się od obietnicy zuchowej. Kandydat na zucha – ... więcej

Spotkanie przedświąteczne seniorów ZHP
12 grudnia harcerze z Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP zebrali się w Muzeum Ziemi Szubińskiej przy choince na świątecznej zbiórce w poszerzonym składzie, w spotkaniu prócz stałych uczestników wzięli udział Irena Imbra, Teresa Walkowiak, W ... więcej

Kondolencje
Druhowi Tomaszowi Lewandowskiemu oraz najbliższej Rodzinie wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Instruktorzy Harcerskiego Kręgu Seniorów w Szubinie ... więcej

Podziękowanie
Kochane Zuchy, Drogie Druhny, Drodzy Druhowie, Sympatycy harcerstwa w Szubinie Z wielką radością przyjęliśmy wasze przybycie na spotkanie związane z promocją wydanej publikacji 100-lecie harcerstwa na ziemi szubińskiej. Ważne daty i wyda ... więcej

Podsumowanie projektu seniorów ZHP
29 listopada zebrało się w Muzeum Ziemi Szubińskiej kilka pokoleń harcerzy. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnie odśpiewanego hymnu harcerskiego, a zakończył tradycyjny krąg. Instruktorzy z harcerskiego Kręgu Seniorów realizowali projek ... więcej

Spotkanie ZHP zakończone życieniami
7 listopada spotkali się w Muzeum Ziemi Szubińskiej harcerze z Kręgu Seniorów ZHP. Podczas spotkania omawiano przygotowania do planowanego w listopadzie spotkania harcerzy w szerszym kręgu. Harcerze z Kręgu informują, że dwóch członków Kr ... więcej

Spotkanie Harcerskiego Kręgu Seniorów działającego przy muzeum
3 października odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej kolejne spotkanie Harcerskiego Kręgu Seniorów działającego przy muzeum. Harcerze uczestniczący w tegorocznym 50. Zlocie Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” w Funce podzielili się ... więcej

Dzielimy się z Wami harcerską radością!
W sobotę 24 września przy harcerskim ognisku związaliśmy Bratni Krąg z pełnoprawnymi instruktorami ZHP dh. Renatą Lewandowską, dh. Kamilą Jakubiak, dh. Dawidem Jakubiakiem, którzy w tym dniu złożyli zobowiązanie i otrzymali stopień prze ... więcej

znaleziono 205, strona 4 z 9

<<< poprzednia  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  następna >>>

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan